logo
Guangzhou Kaho Special Glass Co., Ltd.
ผู้ผลิต, บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:อาคาร, ลามิเนต, กระจกนิรภัย, SMART, เซรามิคแก้ว
Smart Glass/Film
กระจก
กระจกพิเศษ
Building Glass
US$0.90 - US$19.90/ชิ้น
1.0 ชิ้น (Min. Order)
US$38.00 - US$45.00/ตารางเมตร
1 ตารางเมตร (Min. Order)
US$49.00 - US$58.00/ตารางเมตร
10 ตารางเมตร (Min. Order)
US$8.00 - US$62.00/ตารางเมตร
1.0 ตารางเมตร (Min. Order)

BUILDING GLASS

Judy Zhu
Chat Now!