logo
Guangzhou Kaho Special Glass Co., Ltd.
主な製品:建築用ガラス、合わせガラス、強化ガラス、スマートガラス、セラミックガラス
13YRSGuangzhou Kaho Special Glass Co., Ltd.